Recunoașterea academică

Recunoașterea academică2018-08-13T20:51:18+00:00

Recunoaşterea academică reprezintă recunoașterea studiilor solicitată de o persoană în scopul continuării studiilor într-o altă țară sau pentru a putea desfășura o carieră academică. Termenul mai este folosit pentru a desemna dreptul unei persoane de a folosi titlul academic.

VEZI Declaratia de valoare

Prin recunoaşterea actelor de studii pentru cetăţenii străini se înţelege acceptarea diplomei sau actului de studii ca autentice (eliberate de o instituţie de învăţământ acreditată în ţara de provenienţă). Evaluarea ei se face în funcţie de: tipul de program de studii, numărul de credite transferabile, conţinut, formare, domeniu, specializare, calificare profesională (Suplimentul la Diplomă), prin comparaţie cu sistemul românesc de învăţământ, în vederea stabilirii nivelului pe care acestea le conferă în învăţământul românesc.
În cazul în care, din foaia matricolă sau din suplimentul la diplomă reiese că studiile au fost începute în România şi finalizate în străinătate, diploma solicitantului se recunoaşte numai dacă studiile iniţiale au fost efectuate într-o
unitate şcolară sau instituţie de învăţământ superior acreditate în România.

Informații cu caracter informativ privind recunoașterea academică a actului de studiu emis de o universitate din România

Recunoașterea academică constă în recunoașterea unui act de studiu sau a unei perioade de studiu efectuate în Romania pentru a permite continuarea studiilor în Italia. Universitățile, în calitate de instituții autonome, sunt pe deplin responsabile de eliberarea diplomelor și certificatelor către studenți. Aceste diplome și certificate sunt recunoscute de autoritățile statului în cauză. Prin recunoașterea academică se urmărește facilitarea continuării studiilor într-o altă țară decât cea de rezidență.

Cetățenii români sau străini titulari ai unei diplome de studii universitare – obținute în Romania la o universitate de stat sau particulară acreditată – care doresc să obțină o diplomă de studiu echivalentă cu cea italiană pot depune o cerere în acest sens la o universitate italiană, la alegere.

Documentația ce trebuie prezentată la secretariatul universităților în statutul cărora figurează un curs de studiu compatibil cu cel absolvit în străinătate este, de regulă, următoarea (vă sfătuim să contactați secretariatul universității pe care o alegeți sau să consultați site-ul M.I.U.R.):

a)  cerere adresată Rectorului Universității din Italia;
b) Diploma de Bacalaureat în original;
c) Diploma de Licență în original;
d) Foaia Matricolă de la universitate în original;
e) Programa Analitică de la universitate în original;
f) trei fotografii (din care una autentificată pentru cetățenii extracomunitari rezidenți în străinătate).

Documentele de la punctele b), c), d) și e) trebuie să fie traduse în limba italiană de către un traducător autorizat, legalizate de un notar public și supralegalizată cu apostila de la Curtea de Apel (sau mai nou, de către Tribunal). Pentru documentele prevăzute la punctele b) și e) se solicită și Declarația de valoare obținută de la Reprezentanța Consulară a Italiei, care va confirma și autenticitatea documentelor de la punctele d) și e).
Cetățenii italieni și cetăţenii comunitari rezidenți în România dar și cetățenii români care sunt în posesia unui permis de ședere acordat de statul italian conform art. 26 din legea nr. 189 din 30.07.2002 pot prezenta personal documentația la secretariatele universităților până la data stabilită de fiecare universitate în parte, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de Declarația de valoare.
Cetățenii români domiciliați în România trebuie să trimită documentația prin intermediul Reprezentanței Consulare.
Solicitanții vor prezenta documentele de studiu deja legalizate de autoritățile competente (Prefectura, Notar, Curte de Apel etc) dar și asigurarea medicală demonstrând în același timp existența mijloacelor financiare pentru întreținere. Reprezentanța Consulară va trimite documentația universității indicate de solicitant. Cererea și documentația vor fi analizate de autoritățile universitare ținând cont de disciplinele studiate și de examenele susținute.

ATENȚIE: Recunoașterea din partea universității a unui act de studiu absolvit în Romania se referă doar la valoarea „academică” a actului și nu la eventuala valoare atribuită de actul de studiu în scopul exercitării profesiei.

Actele de studiu absolvite în Romania nu au valoare legală în Italia (art. 170 al R.D. nr. 1592/1933). Articolele 170 și 332 ale acestui decret prevăd însă pentru titularii actelor de studiu, posibilitatea de a solicita echivalarea cu acte de studiu corespondente din Italia.
În concluzie cetățenii români titulari ai unor acte de studiu absolvite în Romania care doresc să ceară recunoașterea în Italia pot așadar să solicite echivalarea academică la o Universitate din Italia, la alegere. Cererea trebuie adresată Rectorului. Prin această cerere se alege un curs de studiu compatibil cu cel absolvit în România.
Conform Legii nr. 148 din 11 iulie 2002 universitățile din Italia au dreptul să recunoască ciclurile de studiu desfășurate în afara granițelor Italiei și actele de studiu străine în scopul accederii cetățenilor străini la învățamantul superior italian, continuării studiilor universitare și obținerii diplomelor universitare italiene.

Instituții abilitate pentru recunoașterea academică
Universitățile și instituțiile de învățământ sunt abilitate să analizeze cererile de recunoaștere a diplomelor cetățenilor străini care doresc să-și continue studiile în Italia. Acestea vor decide, luand în consideratie acordurile bilaterale existente și convențiile internaționale în domeniu, în termen de 90 de zile de la prezentarea cererii. Dacă cererea este respinsă, solicitantul poate face apel la Tribunalul Administrativ Regional sau apel extraordinar la Șeful Statului, în termen de 120 de zile de la luarea deciziei.

Instituțiile de învățământ superior din Italia, în funcție de caz, pot soluționa cererile astfel:

  1. declarând echivalarea actului de studiu străin cu cel italian;
  2. garantând recunoașterea parțială a unor examene; în acest caz titularul va trebui să susțină anumite examene integrative și să pregătească și să susțina lucrarea de diplomă.

Recunoașterea academică a actului de studiu presupune emanarea unui decret al Rectorului.

Pentru a afla mai multe informatii, trimite-ne un mesaj!

Un membru al echipei noastre te va contacta in cel mai scurt timp.

Sunt de acord cu Termenii si conditiile