Traduceri autorizate şi interpretariat

Traduceri autorizate şi interpretariat2018-08-13T20:52:03+00:00

Traducerea autorizată: poate fi efectuată doar de traducătorul autorizat de Ministerul Justiţiei în baza Legii nr. 178 din 04.11.1997, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare. Profesionistul recunoscut de Ministerul Justiţiei poate efectua traduceri autorizate şi interpretariat pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti. Încheind traducerea cu semnătura şi stampila proprie, traducătorul autorizat răspunde în faţa legii şi a clientului de acurateţea şi de corectitudinea traducerii, care trebuie să fie conformă originalului.

Traducerea autorizată şi legalizată: pentru ca documentul tradus autorizat să poată fi legalizat, traducătorul trebuie să lase un specimen al semnăturii sale la birourile notariale cu care colaborează, pentru ca aceştia să poată legaliza documentele traduse de el, certificând astfel faptul că semnătura sa este autentică şi corespunde specimenului lăsat de acesta la notar.

Utilizare a traducerii autorizate şi legalizate: de obicei pentru traducerea actelor oficiale emise de autorităţi ale statului: documente de identitate şi de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces), acte de studii, autorizaţii, certificate, hotărâri judecătoreşti, caziere, premise de conducere, etc.

Interpretariat serviciu de traducere orală, simultană sau consecutivă, a unei conversaţii, negocieri, prezentări, conferinţe, încheieri de acorduri verbale, etc., între două sau mai multe persoane de nationalităţi diferite, participante la întâlnire. Un serviciu de interpretariat de înaltă calitate necesită cunoaşterea perfectă a limbii străine, o exprimare fluentă şi nuanţată la nivel gramatical şi lingvistic, precum şi o cunoaştere profundă a uzanţelor şi caracteristicilor culturale ale ţării străine posesoare a limbii în care este specializat interpretul.

Pentru a afla mai multe informatii, trimite-ne un mesaj!

Un membru al echipei noastre te va contacta in cel mai scurt timp.

Sunt de acord cu Termenii si conditiile