Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate2018-07-03T19:32:40+00:00

POLITICI INTERNE PRIVIND COLECTAREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere următoarele premise:

  • (a) intrarea în vigoare a Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”);
  • (b) obligația operatorilor, persoanelor împuternicite de operatori și destinatarilor de a își alinia activitățile circumscrise colectării și prelucrării datelor cu caracter personal față de normele GDPR;
  • (c) împărtășirea ideatică a principiilor și garanțiilor ce guvernează legislația protecției datelor cu caracter personal,

Internations.ro a adoptat politicile interne detaliate mai jos, având drept menire respectarea legislației în vigoare.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

  • (1) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se vor efectua cu respectarea în principal, dar nu exclusiv, a liberei manifestări de voință a persoanelor vizate, bunei-credințe, legalității, transparenței, confidențialității, al caracterului adecvat, pertinent şi neexcesiv prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate respectivele date.
  • (2) Oricare și toate prelucrările de date cu caracter personal se vor efectua doar după obținerea consimțământului explicit, liber și neviciat al persoanei vizate, acordat în considerarea scopului/scopurilor prelucrării. Consimțământul va fi exprimat și consemnat într-o formă care să excludă orice dubii cu privire la acordarea acestuia.
  • (3) În situații de excepție, prelucrarea va fi efectuată fără existența consimțământului prealabil atunci când se impune protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane fizice. În acest context, persoana vizată sau celelalte persoane fizice vor fi informate în cel mai scurt timp cu privire la prelucrarea datelor, fiindu-le solicitat consimțământul retroactiv și garantându-le toate drepturile stipulate prin legislația în vigoare. Dacă persoana vizată sau celelalte persoane fizice nu își exprimă consimțământul, datele prelucrate vor fi șterse de îndată.
  • (4) De asemenea, prelucrarea va fi efectuată fără existența consimțământului prealabil explicit atunci când este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale ce incumbă pe Internations.ro sau a unui interes legitim urmărit de Internations.ro, față de care interesul sau drepturile persoanei vizate se află în raport de subsidiaritate. Dispozițiile art. 6 GDPR se vor aplica în mod corespunzător.